ATLESC

Giải pháp kinh doanh tự động đa kênh dành cho SMEs & Solopreneurs

Đa kênh

Tích hợp đa kênh từ Facebook, Youtube, Tiktok, Chatbot/Callbot, Zalo OA, Ads, Funnels, Keap & Lark

Tự động

Vận hành tự động theo kịch bản marketing & bán hàng đã thiết lập, chỉ cần nhân sự phổ thông

100% đo lường

Đo lường toàn bộ các bước trong các giai đoạn để chuyển hướng đích đến chính xác & đúng thời điểm